Vés al contingut

AMPA

AMPA

Presentació

És l’associació de totes les famílies dels alumnes de l’institut. Som un grup obert on totes les iniciatives i les ganes de col.laborar seran ben rebudes. L’AMPA està federada a la FAPAC (Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya), la qual proporciona informació i assessorament per a la gestió.


Com ens organitzem?

Assemblea General, que és l’òrgan rector de l’Associació. Es convoca una vegada l’any.

La Junta permanente de l’AMPA, formada per un president, un vice-president, un secretari i un tresorer, elegits democráticamente cada 4 anys i ratificats en Assemblea general cada any. A les reunions de la Junta de l’AMPA, hi asistiexen, a més dels càrrecs electes, els representants dels pares al Consell Escolar (que és el màxim òrgan rector de l’escola), els pares i mares que col.laboren en les diferents tasques, i tothom que hi estigui interessat. Actualment està gestionada per 10 membres.


Què fem?

Actualment l’AMPA,

 • Col.labora en les activitats educatives de l’escola amb la Direcció i Professorat del Centre.
 • Canalitzant les diferents propostes dels pares vers l’escola.
 • Donant desposta a les demandes que ens formula l’equip docent de l’escola.
 • Participant i informant-nos de temes del centre a través de Consell Escolar.


Com ens pots trobar?

A les reunions de la Junta de l’AMPA.

Al taulell d’anuncis de l’escola. A la bústia de l’AMPA on pots fer propostes suggeriments, queixes.


Quotes?

Durant el curs 2012-2013, la quota cobrada per alumne ha estat de 40€. Cas que hi hagi dos o més germans al Centre, aquesta aportació queda reduïda a 35€ per alumne. El pagament es pot formalitzar o bé en el moment de fer la matricula, o bé per domiciliació bancària.


Activitats

L’AMPA té un representant al Consell Escolar de l’IES Canigó i un altre al Consell Municipal.

 • Reunions periòdiques per organitzar i coordinar activitats i per gestionar els Diners de les quotes.
 • Convocar una assemblea de pares i mares anual per a informar de totes les activitats a duu a terme.
 • Organitza xerrades informatives i cursos de formación adreçats a pares i mares.
 • Subvenciona als seus associats el 30% del transport de les sortides que organitza el centre.
 • Facilita el lloguer de “taquilles” a l’alumnat.
 • Col.labora amb l’IES Canigó en l’organització de l’acte de lliurament d’orles per l’alumnat de 4t d’ESO, de 2n de batxillerat.
 • L’agenda escolar es reparteix de forma gratuïta als associats d’AMPA.
 • Ofereix classes extraescolars d ‘anglès i alemà a tots els alumnes amb preus més econòmics pels associats d’AMPA.