Vés al contingut

Proves d'accés a Cicles

Del 14 al 24 de març es podrà fer la inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Per inscriure's a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà cal tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l'any 2022 i no posseir cap titulació acadèmica o ensenyament equivalent que permeti l'accés directe a aquests cicles formatius.

Per inscriure's a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any 2022 i no posseir cap titulació o ensenyament equivalent que permeti l'accés directe a aquests cicles formatius.

La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a la pàgina web del Departament d'Educació (apartat de Proves d'accés).

Tota la informació està disponible en aquest enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/