Vés al contingut

Preinscripció Batxillerat 2019/20

CURS 2019-2020

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (per alumnes nous al centre)

Del 14 al 21 de maig de 2019

 

Presentació de documentació fins el dia 23 de maig

 

  • La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació.

(http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=)

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2019) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne/a.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça de correu electrònic indicada al formulari.

  • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació.

(http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=)

En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre demanat en primera opció dins el termini establert per a la documentació.

 

En tot cas, per a la preinscripció a aquest ensenyament, NO s'accepten sol·licituds presentades únicament en paper.