programa salut i escola

Secretaria

Matrícula de Batxillerat

El termini per a la matrícula de Batxillerat és del 4 a l'11 de juliol. Durant aquest dies podeu passar per secretaria per portar la documentació adient:

 • Alumnes del centre : Resguard del pagament, full per la tria d'itineraris i fotocòpia del DNI.
 • Alumnes nous :
  • 1 foto de l’alumne.
  • Documentació acreditativa del compliment dels requisits acadèmics (original i fotocòpia del títol o resguard d’ESO o d’altres estudis que en permetin l’accés)
  • Original i fotocòpia del DNI dels pares de l’alumne, que no s’hagin entregat a la preinscripció.
  • Full de tria de matèries de modalitat i optatives.
  • Full de dades complementàries i full d’autorització d’ús d’imatge entregats a secretaria al fer la preinscripció.
  • Altra documentació pendent d’aportar a la preinscripció.