programa salut i escola

Secretaria

Matrícula 1r d'ESO

 El període de matrícula per als alumnes de 1r d'ESO és del 12 al 16 de juny de 2017.

Durant aquests dies podeu passar per secretaria per confirmar la preinscripció i acabar de completar la documentació necessària.

Documentació per a la matriculació :

  • 1 foto de l’alumne.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions de l’alumne/a.
  • Fulls de dades complementàries i d’autoritzacions entregats a secretaria al fer la preinscripció.
  • Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare de l’alumne, que no s’hagin entregat a la preinscripció.
  • Original i fotocòpia del llibre de família si no s'ha entregat a la preinscripció.
  • Altra documentació pendent d’aportar a la preinscripció.