Secretaria

Preinscripció ESO 2017-18

preins

El termini per a fer la preinscripció a l'ESO és del 23 de març al 4 d'abril.

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

  • Imprès de sol·licitud, degudament signat (disponible a secretaria i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a si en disposa.
  • Si pertoca, documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció (família nombrosa o monoparental, malaltia crònica, discapacitat, renda mínima d’inserció, etc).

Podeu trobar tota la informació que dona el departament d'Ensenyament en aquest enllaç : Preinscripció 2017-18