programa salut i escola

Secretaria

Calendari Proves 4t d'ESO al centre

 Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l'etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius; a cada centre es constitueix una junta d'avaluació formada per professors de quart d'ESO i presidida pel cap d'estudis.

 

CALENDARI DE LES PROVES 2017

Dimecres dia 29 de març

De 9 a 10 h

Llengua estrangera - Anglès

Descans

 

De 10:15 a 11:15 h

Llengua Castellana i Literatura