programa salut i escola

Secretaria

Calendari de proves de 4t d'ESO

El calendari de les proves de 4t d'ESO per als alumnes que no han finalitzat l'etapa és el següent :

                                

                                 EXTRAORDINARIA 4 ESO –MARÇ 2019

ESO

DILLUNS 25

DIMARTS 26

DIMECRES 27

DIJOUS 28

DIVENDRES 29

1

8.00 9.00

2

9.00 10.00

TECNOLOGIA 3

VISUAL I PLÀSTICA 3

VISUAL I PLÀTICA 4

FÍSICA I QUÍMICA 3

BIOLOGIA 3

15’

3

10.15 11.15

MATEMÀTIQUES 4

TECNOLOGIA 3

VISUAL I PLÀSTICA 3

VISUAL I PLÀTICA 4

FÍSICA I QUÍMICA 3

BIOLOGIA 3

4

11.15 12.15

MATEMÀTIQUES 4

ANGLÈS 4

CATALÀ 4

15’

5

12.30 13.30

ANGLÈS 4

CATALA 4

CASTELLÀ 4

6

13.30 14.30

CASTELLÀ 4