programa salut i escola

Secretaria

Preinscripció ESO 2018-19

Les dates per a la preinscripció a l'ESO són del 13 al 24 d'abril de 2018 (en cas de preinscripció telemàtica es podrà presentar la documentació fins el dia 25 d'abril)

La documentació que s'ha de presentar és:

  • Imprès de sol·licitud, degudament signat (disponible a secretaria i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament)
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Si pertoca, documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció (família nombrosa o monoparental, malaltia crònica, discapacitat, renda mínima d’inserció, etc).

 En aquest enllaç trobareu tota la informació: Preinscripció ESO 2018-19